Daily Archives

One Article

kredittkort

De verste kredittkortfellene

Posted by danny on
De verste kredittkortfellene

Kredittkort et praktisk hjelpemiddel når det brukes riktig. Det gir deg mulighet til å betale dine utgifter på en månedlig faktura, og om du benytter tilbudene som følger med kortet på riktig måte, kan de gi deg flere fordeler. Men det kan også være ganske negativt om man ikke bruker kortet riktig. Unngår du følgende kredittkortfellene, kan kredittkortet være nyttig for deg.

Impulskjøp øker gjelden

Kredittkort har ofte høye kredittgrenser, og om man ofte gir etter for impulskjøp, så kan man raskt miste kontrollen over hvor mye man bruker. Det man opprinnelig hadde tenkt å betale når regningen kom, kan plutselig ha blitt et høyere beløp enn man hadde tenkt. Da velger man gjerne å utsette betalingen. Med en gang man utsetter betalingen, begynner rentene å løpe. Med rentene i tillegg, blir innbetalingene redusert og om man har lånt opp et stort beløp, kan det være vanskelig å betale det ned igjen.

Kredittkort er et hjelpemiddel som skal hjelpe deg å kunne kjøpe det du ønsker nå og betale når fakturaen kommer. Men kjøper du mer enn du kan betale på en faktura, og i tillegg fortsetter med impulskjøp, kan du ende opp med såpass høy gjeld at du etterhvert bruker mesteparten av arbeidsinntekten til å betale ned kortet. Da kan man lett miste kontrollen over nedbetalingen. Dette er en av de vanligste kredittkortfellene man kan oppleve.

Fordelsprogrammer kan brukes feil

Fordelsprogrammer kan gi store fordeler for personer som, for eksempel, reiser mye med fly eller har mye behov for å kjøre bil i forbindelse med jobben. Mange kredittkort har programmer som gir deg rabatter på fly, gir deg reiseforsikringer, gir deg rabatter på drivstoff, eller mange andre muligheter. Blir man fristet til å kjøpe produkter bare fordi de er på fordelsprogrammet, kan man raskt oppleve at regningene øker og at man ikke klarer å betale ut kortene på første faktura slik at rentene begynner å løpe.

Renter på kredittkort er stort sett ganske høye da de i hovedsak er beregnet for å gi deg mulighet til kortsiktige avbetalinger. På grunn av de høye rentene kan man oppleve at det blir vanskelig å betale ned gjelden om man har latt fordelsprogrammene ta overhånd. Mange opplever at de ender opp i denne kredittkortfellen.

Kontantuttak

Kontaktuttak er også en av kredittkortfellene man bare bør benytte om man absolutt må. Det kan være ganske kostbart å benytte kontantuttak på mange kredittkort. Det siste året har det dukket opp noen kort som ikke har gebyr på kontantuttak, men de fleste har ganske høyt gebyr. Man skal også være klar over at det som oftest løper renter på kontantuttak umiddelbart etter uttaket. Kontantuttak fungerer ikke på samme måte som når du handler med kortet.

Utsette betaling utover faktura

Om man ikke tenker godt gjennom bruken av kredittkortet, kan man ende opp i flere kredittkortfeller. Mange har opplevd at man har handlet mer enn man hadde tenkt slik at fakturaen ble høyere enn forventet, eller at man har fått uventede utgifter slik at man måtte fordele innbetalingen over flere avdrag. Det gjør at man vil betale renter for kjøpet, og eventuelle rabatter man fikk eller fordeler man dro nytte av vil forsvinne med rentene.

Kredittkort fungerer best om man betaler fakturaen når den forfaller, eller om man benytter seg av fordelsprogrammene som passer til forbruket man allerede har. Ønsker man å ta ut kontanter, er det bedre å bruke et vanlig bankkort. Det er praktisk å være klar over kredittkortfellene man kan ende opp i slik at kortet fortsetter å være en ressurs og ikke en belastning. Det er praktisk å kunne benytte et kredittkort til alle sine utgifter.